DOŚWIADCZENIE LEKTURY

Termin: 07.12.2011 - 08.12.2011
Miejsce: Kraków, Uniwersytet Jagielloński, sala im. M. Bobrzyńskiego w Collegium Maius,
Organizator: Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Katedra Edukacji Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Krytyki Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM Z CYKLU „BADANIA I POLITYKA EDUKACYJNA"

DOŚWIADCZENIE LEKTURY 
KRYTYKA LITERACKA I DYDAKTYKA LITERATURY WOBEC NOWEGO ODBIORCY I WYZWAŃ INTERPRETACJI. 
DIAGNOZY I WNIOSKI DLA EDUKACJI SZKOLNEJ
 
Kraków, Uniwersytet Jagielloński,
 sala im. M. Bobrzyńskiego w Collegium Maius,
7–8 grudnia 2011 r.
 
Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie
Katedra Edukacji Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedra Krytyki Współczesnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
 
Data opublikowania: 19.01.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski