Nowoczesność w polonistycznej edukacji – pytania, problemy, perspektywy.

Termin: 12.03.2012 - 13.03.2012
Miejsce: Warszawa
Organizator: Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki UJ oraz Zakład Edukacji i Glottodydaktyki Polonistycznej Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW

 W dniach 12 i 13 marca 2012 roku Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki UJ oraz Zakład Edukacji i Glottodydaktyki Polonistycznej Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW organizują w Warszawie konferencję 

Nowoczesność w polonistycznej edukacji – pytania, problemy, perspektywy.
W trakcie obrad chcemy podzielić się refleksjami, które zarysowują problematykę sesji, a przy tym w żaden sposób problematyki tej nie ograniczają. Zagadnienie nowoczesności interesuje nas w obszarach szeroko rozumianej humanistyki, zwłaszcza zaś w edukacji polonistycznej zarówno uniwersyteckiej, jak i szkolnej.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w obradach i dyskusji. 
Z wyrazami szacunku
Dr hab. Anna Pilch, prof. UJ (Kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej UJ)
Dr hab. Elżbieta Wichrowska (Wicedyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej UW)
Doc. dr Tomasz Wroczyński (Prodziekan Wydziału Polonistyki)
 
Zobacz :Program
Data opublikowania: 19.01.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski