Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy

Termin: 20.11.2013 - 23.11.2013
Miejsce: Kraków, ul.Golebia 16
Organizator: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kontakt: kongres.dydaktyki@gmail.com

Serdecznie zapraszamy na Kongres Dydaktyki Polonistycznej „Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. Diagnozy i perspektywy". Organizujemy go w przeświadczeniu, że edukacja polonistyczna wszystkich szczebli – od wczesnych lat szkoły podstawowej do studiów doktoranckich – stoi w obliczu koniecznych przeobrażeń wywołanych gwałtownymi i trwałymi zmianami kulturalno-społecznego środowiska człowieka początku XXI wieku.  Celem kongresu jest korelacja programów i działań twórców polonistyki szkolnej i akademickiej, a także wzmocnienie rangi edukacji humanistycznej.

Data opublikowania: 29.01.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski