Powrót Czapskiego

Termin: 17.10.2017 - 18.10.2017
Miejsce: Kraków

Muzeum Narodowe w Krakowie i Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

Powrót Czapskiego,

która odbędzie się w dniach 17-18 października 2017 roku w Krakowie

Jakie trwałe owocowanie tego człowieka, jak wiele dokonał. Czesław Miłosz

W 2016 roku otwarty został w Krakowie Pawilon Józefa Czapskiego – pierwsze  muzeum biograficzne poświęcone temu wybitnemu artyście, współtwórcy polskiej kultury w kraju i na emigracji. Wydawane są kolejne edycje jego książek, otwierane wystawy malarstwa, digitalizowane i opracowywane dzienniki. W ostatnim czasie mamy więc do czynienia ze swego rodzaju „powrotem Czapskiego”.

Pojawia się zatem konieczność ustalenia miejsca Józefa Czapskiego na współczesnej mapie polskiej kultury. Celem i przedmiotem konferencji  jest reinterpretacja jego spuścizny nie tylko jako artysty, ale również jako pisarza i świadka historii XX wieku.

Do udziału w debacie zapraszamy historyków sztuki, literaturoznawców, historyków, kulturoznawców, ale też dydaktyków i muzealników. Mamy nadzieję, że zderzenie odmiennych perspektyw badawczych przyniesie nowe, wieloaspektowe spojrzenie na twórczość i działalność Józefa Czapskiego. Przedmiotem dyskusji chcielibyśmy uczynić trzy zasadnicze obszary tematyczne:

– Czapski jako malarz,

– Czapski jako pisarz,

– biografia Czapskiego.

W ramach tych pól tematycznych proponujemy poruszenie między innymi następujących zagadnień:

Miejsce Józefa Czapskiego w polskiej kulturze – dawniej i dziś.
Malarskie i literackie powinowactwa Czapskiego – inspiracje i wpływy.
Twórczość malarska Czapskiego – interpretacje. 
Eseistyka i krytyka artystyczna Czapskiego na tle epoki.  
Przyjaźnie literackie i artystyczne Czapskiego (m.in. Miłosz, Vincenz, Stempowski, Herling-Grudziński, Herbert).  
Dziennik Józefa Czapskiego – specyfika i paralele w literaturze dokumentu osobistego.
Obecność Czapskiego i środowiska „Kultury” w życiu polskiej emigracji i w kraju.
Wątki biograficzne – Czapski jako uczestnik i świadek historii XX wieku (m.in. dzieje i spuścizna rodziny Czapskich, losy Polaków w Rosji w XX wieku, działalność wojskowa Czapskiego, sprawa katyńska i jej upamiętnienie).

Równocześnie przedmiotem konferencyjnych wystąpień byłyby takie zagadnienia dydaktyczno-muzealnicze jak:

 Muzeum biograficzne w edukacji i dydaktyce.
Józef Czapski w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Konferencja odbędzie się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie (al. 3 Maja 1, Kraków). Dla jej uczestników zostaną zorganizowane specjalne oprowadzania po Pawilonie Józefa Czapskiego.

Jako wydarzenie towarzyszące planowany jest wieczór wspomnień o Józefie Czapskim.

Na Państwa zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy będący załącznikiem do niniejszego listu czekamy do 15 maja 2017 roku. Prosimy kierować je na adres: czapskikonferencja@mnk.pl. Wiadomość z odpowiedzią o zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia wyślemy do 15 czerwca 2017 roku.

Czas wystąpień nie powinien przekraczać 20 minut.

Planowana opłata konferencyjna wynosi 300 zł i przeznaczona zostanie na materiały konferencyjne, poczęstunek w trakcie przerw, uroczystą kolację po pierwszym dniu konferencji oraz druk materiałów pokonferencyjnych.

Bierny udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji.

Komitet naukowy konferencji:

 • prof. dr hab. Renata Przybylska, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. dr hab. Aleksander Fiut, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. dr hab. Magdalena Popiel, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. dr hab. Anna Pilch, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. Andrzej Betlej, Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. Łukasz Gaweł, Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr hab. Andrzej Szczerski, Muzeum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komitet organizacyjny konferencji:

 • dr Marta Rusek, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Wydział Polonistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Karolina Wawer, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Wydział Polonistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Filip Skowron, Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Anna Walczyk, Muzeum Narodowe w Krakowie

Sekretarze konferencji:

Filip Skowron, Muzeum Narodowe w Krakowie

dr Karolina Wawer, dr Anna Włodarczyk, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki  Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kontakt: czapskikonferencja@mnk.pl

 

Data opublikowania: 05.03.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski