Być belfrem po Teachers College Columbia University

Termin: 14.06.2016

Zapraszam na zebranie naukowe
Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej WP UJ,
które odbędzie się 14 czerwca (wtorek) br.
o godz. 16.00 w sali 30, ul. Gołębia 20

W programie referat:

dra hab. Witolda Bobińskiego

pt. Z cyklu peregrynacja i edukacja: być belfrem po Teachers College Columbia University


Kierownik Katedry
Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej
(-) prof. dr hab. Anna Pilch

Data opublikowania: 08.06.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski