OPINIA O PROJEKCIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH IV-VIII

Termin: 27.12.2016

Jesteśmy pracownikami naukowymi i dydaktycznymi, zajmującymi się nauczaniem języka
polskiego i przygotowujemy do zawodu przyszłych nauczycieli.
Czujemy się zatem odpowiedzialni za jakość kształcenia w Polsce i zobowiązani do
sformułowania opinii o Podstawie programowej proponowanej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej .

Opinia >>

Data opublikowania: 27.12.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski