Odeszła Dr Wiesława Wantuch

Termin: 06.03.2017

Ze smutkiem informujemy o śmierci Dr Wiesławy Wantuch – znawczyni literatury i badaczki edukacji szkolnej, znakomitej nauczycielki akademickiej kochającej swoją pracę, uczniów i studentów, Osoby znanej i szanowanej w ogólnopolskim środowisku  polonistycznym.  
Wiesława Wantuch była adiunktem w Pracowni Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej  na Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Pasjonowały Ją kwestie dotyczące edukacji, zwłaszcza szkolnej, o czym świadczy Jej dorobek naukowy, a także wieloletnia praca redaktora czasopism „Polonistyka” i „Polonistyka. Innowacje”.
Wiesława Wantuch jest autorką cenionej w środowisku metodycznym i ważnej dla dydaktyków  polonistycznych książki pt. Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego. Dostrzegała potrzebę i wartość czytania poezji na lekcjach języka polskiego przez najmłodszych, o czym przekonywała w innej swojej publikacji – Poezja w szkole podstawowej. Gry słów i rzeczy. Była współautorką podręcznika akademickiego Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki poświęconego dydaktyce kształcenia polonistycznego oraz współredaktorką tomów: Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły oraz Uczeń – nauczyciel – badacz w przestrzeni teatru. 
Wiesława Wantuch często przypominała, że w edukacji najważniejszy jest uczeń i tej antropocentrycznej oraz podmiotowej koncepcji uczenia poświęciła swoje zawodowe życie, z którego nie chciała i nie umiała zrezygnować, nawet w trudnych dla Niej chwilach. Zawsze była dumna ze swojej pracy nauczycielskiej, a uczyła zarówno uczniów szkoły podstawowej, jak i studentów oraz doktorantów.  
Pracownicy Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej WP UJ

Data opublikowania: 07.03.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski