mgr Beata Gendek Borhuni

 nauczyciel praktyk w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Częstochowie. Jej zainteresowania naukowe krążą wokół dydaktyki literatury i języka polskiego w szkole średniej oraz edukacji teatralnej i filmowej w korelacji z podstawą programową.

Od 2001 roku prowadzi z sukcesami szkolne koło teatralne Grupę pod wiszącym kotem, która bierze udział w międzynarodowych festiwalach teatralnych. Realizuje projekty edukacyjne związane z historią Polski m.in. Inspirowani pamięcią czy BohaterON. Wiele miejsca w edukacji poświęca tematyce Holocaustu współpracując w opracowaniu materiałów edukacyjnych z Instytutem Historycznym Centropa z Wiednia.

Jest także nauczycielem języka hiszpańskiego w szkole podstawowej. Współpracuje także ze Stowarzyszeniem Polonistów. W roku 2015 nominowana do tytułu Nauczyciel Roku, otrzymała tytuł Animatora Kultury.

Bierze udział w licznych konferencjach i seminariach naukowych.

 

Doktorantka pod opieką naukową dr hab. Witolda Bobińskiego.