Dr Agnieszka Kania

Polonistka, literaturoznawczyni. Absolwentka studiów podyplomowych wiedza o kulturze oraz Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Współautorka cyklu podręczników Czarowanie słowem, jurorka i organizatorka eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego. Od 2012 roku związana z Katedrą Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, prowadzi zajęcia z dydaktyki języka i literatury oraz pragmatyki zawodu nauczyciela. Współpracuje ze szkołami w Krakowie oraz Brzesku, Nowym Targu i Zakliczynie.

Jej zainteresowania naukowe to interdyscyplinarne aspekty dydaktyki literatury i języka oraz rola kształcenia literackiego w kształtowaniu tożsamości narodowej i kulturowej młodych ludzi. Autorka artykułów naukowych, publikacji dydaktycznych oraz książek: „Polak młody” na lekcjach języka polskiego. Edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej (Kraków 2015), Lekcja (nie)obecności. Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej (Kraków 2017) wydanych w serii „Edukacja Nauczycielska Polonisty” (Universitas).

Brała udział w realizacji projektów badawczych (IBE – „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”, MNiSW – „Akademickie Centrum Kreatywności”).
W Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ kieruje kilkuletnim projektem polsko-izraelskim „Polish and Israeli Pre-Service Teachers: The Healing Process”, a także koordynuje prace w projektach „W poszukiwaniu <przepisu na historię najnowszą> w edukacji polonistycznej”, „Jak uczą inni? Doświadczenia dydaktyk zagranicznych”.

Od lutego 2019 roku pełni funkcję kierownika projektu „Profesjonalny polonista. Praktyka i personalizacja”, realizowanego w latach 2019-2023 przez Katedrę Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej oraz Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach PO WER.

Lista publikacji  PDF