Dr Ewa Nowak

Metodyk nauczania literatury i języka polskiego, wykładowca w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej. W latach 1998-2000 pracowała jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon we Francji i nauczyciel języka polskiego w tamtejszym Liceum Europejskim. Pełni funkcję pełnomocnika dziekana do spraw praktyk pedagogicznych. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli polonistów na terenie całej Polski. Jest współautorką kilku serii podręczników do szkoły podstawowej, gimnazjalnej, liceum. Seria do gimnazjum Myśli i słowa została uhonorowana srebrnym medalem konkursu Belma (Best European Learning Materials Awards) na targach książki we Frankfurcie (październik 2016) w kategorii książka edukacyjna.

 

 

Spis publikacji

 


Autor: Ewa Nowak

Wydawca: TAiWPN Universitas
Rok wydania: 2012

 

EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom XVIII

 

 

 

 

 

 

 

Nakierowana antropocentrycznie współczesna szkolna dydaktyka polonistyczna wiedzie ucznia ku poznawaniu świata, interpretowaniu go, odnajdywaniu w nim miejsca dla siebie. Jednym z podmiotów w dialogu o rzeczywistości staje się szeroko pojmowany tekst, wyraża bowiem określany obraz świata  piszącego. Dlatego ważnym zadaniem dla dydaktyki staje się przygotowanie ucznia do tworzenia tekstu, który będzie nie tylko świadectwem wiedzy i umiejętności, ale także wykładnikiem sposobu postrzegania i oceny rzeczywistości. Książka, łącząc refleksję naukową ze szkolną praktyką, pokazuje, jak rozwijać uczniowską kompetencję tekstotwórczą. Prowokuje do przemyśleń o specyfice uczniowskiego tekstu i pokazuje, jak podejmowane przez nauczyciela działania mogą prowadzić do twórczego dialogu z uczniem, który wyraża siebie poprzez stworzony tekst. 

 

Artykuły:

 • Zeszyt przedmiotowy w nauczaniu języka polskiego. W: Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII, 1993/94, z.6.

 • Praca domowa ucznia. W: Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII, 1995/96, z.6.

 • Uczeń jako wykonawca dzieła literackiego. W: Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII, 1996/97, z.6.

 • Cele edukacji polonistycznej. W: Polonista w szkole. Red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2004.

 • Zabawa jako wprowadzenie do rozumienia dzieła literackiego. W: Polonista w szkole. Red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2004.

 • Dzieło literackie a uczenie przez i dla wartości. W: Przygotowanie ucznia do odbioru rożnych  tekstów kultury. Red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2004.

 • Wartości ludyczne poezji dla dzieci w szkolnej sytuacji komunikacyjnej. W: Metodyka a nauka o literaturze i nauka i języku. Red. D. Michułka, K. Bakuła, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław 2005.

 • Sztuka zadawania pytań. W: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty. Red. A. Janus-Sitarz. Universitas, Kraków 2005.

 • Praca domowa a indywidualizacja nauczania (współautor z A. Janus-Sitarz). W: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty. Red. A. Janus-Sitarz. Universitas, Kraków 2005.

 • Klasyka w szkole – o modelach pracy z utworami z kanonu literackiego. W: Szkolne spotkania z literaturą. Red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków2007.

 • Kiedy ocenia uczeń – kształcenie uczniowskich umiejętności oceniania i wartościowania (współautor E. Horwath). W: Wartościowanie a edukacja polonistyczna. Red. A. Janus-Sitarz. Universitas, Kraków 2008.

 • Jak rozwijać i doskonalić uczniowską sprawność tworzenia tekstu. W: W trosce o dobrą edukację. Red A. Janus-Sitarz. Universitas, Kraków 2009.

 • Szkolna dydaktyka polonistyczna wobec językoznawczych teorii tekstu. Polonistyka 2009, nr 8.

 • Uczeń jako kompetentny twórca tekstu, W: Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności. Red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2010.

 • Tekst uczniowski jako twórczy składnik toku lekcji. W: Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia. Red. B. Myrdzik, M. Karwatowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.

 • Tekst uczniowski jako składnik dyskursu szkolnego. W: Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów. Red. B. Szamburska-Niesporek. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

 • Odtwarzanie, przetwarzanie, tworzenie – uczniowskie działania tekstotwórcze. W: Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej. Red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.

 • Czytanie klasyki - „czytanie świata”. Antropocentryczna koncepcja kształcenia polonistycznego a zdobywanie wiedzy o rzeczywistości. W: Nowe osłony klasyki w szkole. Literatura XIX wieku. Red. E. Jaskółowa, K. Jędrych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

 • Lęki i fascynacje, czyli student obcokrajowiec w roli nauczyciela polonisty w polskiej szkole. W: Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych. Red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

 • Świadomość językowa w interpretacji tekstu literackiego. W: Szkolna polonistyka zanurzona w języku, red. A. Janus-Sitarz, E. Nowak, Universitas, Kraków 2014.

 • Język ma siłę sprawczą, czyli o kształceniu kompetencji komunikacyjnych. W:  Świadomość językowa w interpretacji tekstu literackiego, red. A. Janus-Sitarz, E. Nowak, Universitas, Kraków 2014. Współautor (z A. Janus-Sitarz)

 • Od gramatyki do poezji. W: Trudne lekcje języka polskiego. Ku rozwiązaniom praktycznym. Red. A. Janus-Sitarz i in. Universitas, Kraków 2015.

 • Instalacje plastyczne w doskonaleniu sztuki interpretacji, w: Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki. Pod redakcją Anny Pilch, Marty Rusek. Narracje w eduk@cji. Redaktor naukowy serii Anna Pilch, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

 • Od słowa do znaczenia. Wykorzystanie wiedzy językowej w interpretacji tekstu W: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. Red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. NiesporekSzamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły. Katowice 2016. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 • Od słowa do znaczenia. Wykorzystanie wiedzy językowej w interpretacji tekstu W: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. Red. E. Jaskółowa, D. Krzyżyk, B. NiesporekSzamburska, M. Wójcik-Dudek, przy współpracy D. Jagodzińskiej i A. Zok-Smoły. Katowice 2016. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 • Wyrazić siebie, zrozumieć świat. Tekst uczniowski a indywidualizacja nauczania. W: Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego, red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków 2017.

   

   

  Podręczniki:

 • Skarb w słowa zaklęty .Kształcenie literackie i kulturowe. Podręcznik do kl. III gimnazjum. (współautor z A. Cabak, A. Nocuń)). WSiP, Warszawa 2006.

 • Świat do przeczytania. Kultura. Język. Dialogi. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, kl. I,II, III. (Współautorzy; K. Biedrzycki, E. Jaskółowa). Stentor, Warszawa 2012.

 • Myśli i słowa. Literatura – kultura – nauka o języku. Podręcznik do języka polskiego kl. I, II,  III gimnazjum (współautor Joanna Gaweł). WSiP, Warszawa 2014-2017.

 • Myśli i słowa. Literatura – kultura – nauka o języku. Podręcznik do języka polskiego kl. VII, VIII (współautor Joanna Gaweł). WSiP, Warszawa 2017 – 2018.