Dr Stanisław Bortnowski

Ur. w 1935 r., szkoła średnia najpierw w Jeleniej Górze, potem w  Liceum Ogólnokształącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, studia polonistyczne w UJ w latach 1951 – 55, doktorat tamże w 1994 r.

Po studiach zgodnie z obowiązującym wówczas nakazem pracy uczył dwa lata w L.O. w Smogorzowie pod Radomiem, następnie w latach 1957 – 1975 w dawnym Polskim Gimnazjum w Kwidzynie na Powiślu, dziś Liceum Ogólnokształcącym im.  Władysława Gębika. Z Kwidzynem, z tradycjami szkoły, które współtworzył, przez całe życie był mocno związany. Tam prowadził klasę z rozszerzonym programem języka polskiego, pisał artykuły i wydał pierwsze książki.

W Katerze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej pracował 30 lat do emerytury, później pozostał jej  nieformalnym członkiem.  Przez 9 lat jeździł do Kolegium Nauczycielskiego a później do Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Wypromował ponad stu magistrantów i licencjatów.

Współpracował z „Życiem Literackim"( 1965 – 1991), będąc członkiem Kolegium Redakcyjnego, drukował też artykuły w „Kulturze", „Polityce", „Głosie Nauczycielskim", gdańskim „Tygodniku Morskim", w gdańskim i krakowskim „Czasie", w  „Dziennikiem Polskim.

Był aktywnym i pełnym pasji publicystą polonistycznym, stąd jego liczne artykuły i felietony w „Polonistyce", wrocławskich  „Warsztatach Polonistycznych", w „Zeszytach Szkolnych", najdłużej pisał „Języka Polskiego"  w Kielcach, w ostatnich latach życia publikował w piśmie „Polski w Praktyce".

KsiążkiNa tropach szkolnej polonistyki (1969), Młodzież a lektury szkolne (1964), Ścisłość i emocja (1977), Spór ze szkołą (1982)Spór z polonistyką szkolną(1988), „Potop" w szkole(1988) , Konteksty działa literackiego(1991),  Jak uczyć poezji (1991), Ferdydurkizm, czyli Gombrowicz w szkole (1994), Nauczycielu, bądź sobą! (1997),Scenariusze półwariackie (1997)Warsztaty dziennikarskie (1999) Nowe spory, nowe scenariusze (2001), Zdziwienia polonistyczne (2003), Gombrowicz w szkole, czyli ferdydurkizm (2004), Przewodnik po sztuce uczenia literatury (2005-stron 527!), Jak zmienić polonistykę szkolną (2009), Scenariusze szalone i prawie niemożliwe (2013, wspólnie z Anną Biernacką). Od 1991, gdy zaczął publikować książki w wydawnictwie Piotra Marciszuka „Stentor", przemierzył ze spotkaniami autorskimi całą Polskę.

Ważniejsze artykuły naukowe w publikacjach książkowych:

 • Pozwólmy im samodzielnie myśleć ; W: Prace pisemne z języka polskiego w szkole średniej, Warszawa 1971.
 • O dzisiejszych normach czytania (uczniów); W: Dydaktyka literatury polskiej i języka polskiego, Prace historycznoliterackie UJ, zeszyt 56, Kraków1985.
 • Wychowanie literackie, W: Wychowanie estetyczne młodego pokolenia. Polska koncepcja i doświadczenia, Warszawa 1990).
 • Granice październikowego przełomu w polonistyce szkolnej, W: Październik 56, Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski, Rzeszów 1996.
 • O przestrzeni, która nas otacza (architektura XX w. jako kontekst lekcyjny), W:Konteksty edukacji polonistycznej, Poznań 1998.
 • O pożytkach z krzesła płynących, Scenariusze polonistycznych działań integracyjnych,W: Polonistyka zintegrowana, Rzeszów 2000;
 • Czy podmiot liryczny potrzebny jest w szkole? W: Od romantyzmu do współczesności,Wrocław 2001.
 • Moje hulanki z Reymontem, W:Reymont, Radość i smutek czytania, Pułtusk 2001.
 • Arcydzieła Mickiewicza – kontekst szkolny, W: Pan Tadeusz i jego dziedzictwo. Recepcja,Kraków 2006.
 • Wartościowanie poza kontrolą, czyli pamflet na najnowszą sztukę plastyczna, W:Czytanie tekstów kultury. Metodologia. Badania. Opinie, Lublin 2007.
 • Czy literatura piękna przyda(je) się jeszcze w wychowaniu? Z perspektywy Dydaktyki literatury, W: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty, t.3, Gdańsk 2007.
 • O teatrze na lekcjach języka polskiego, W: Skoro i tak gram. Edukacja kulturowa poprzez teatr, Gdańsk 2009.
 • Jak wyzwolić i jak zniszczyć wyobraźnię piszących, W: Jestem, więc piszę. Między rzemiosłem a wyobraźnią, Gdańsk 2009.
 • Szaleństwo jako sposób działań polonistycznych, W: Annales Uniwersitatis Paedogogicae Crecoviensis  Studia at Didacticam Litterarum Polonarum et Lingua Polonae 71, Kraków2010.
 • Lekcje z poezji jako lekcje twórczości, W: Twórczość w szkole. Rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia, Lublin 2011.
 • Lekcje z poezji w świetle metodologii teoretycznoliterackiej, W:Edukacja polonistyczna, t. I, Rzeszów 2011;
 • Czy naprawdę nowa metodyka?, W: „Kwartalnik Edukacyjny" 2011, z. 3.
 • Nowoczesna lekcja – co to właściwie znaczy ? ( w druku)

O sobie mawiał, że…

Najwięcej zawdzięcza uczniom, studentom i nauczycielom – to oni rozbudzali jego wyobraźnię i weryfikowali projekty.

Kocha podróże, zarówno po prowincji, jak i wielkich miastach, dobrze się czuje w pociągu i w autobusie.

Kocha lekcje, zajęcia, odczyty, nie lubi biurokracji, nie jest dokładny.

Najbliżej mu do poezji, malarstwa, sztuk plastycznych i architektury (stąd bezgraniczne uwielbienie Włoch) oraz publicystyki,  najdalej do muzyki.

Ocenia siebie jako jednoznacznie ukierunkowanego polonistycznie i dziennikarsko, stąd niemoc w innych dziedzinach.

Osiągnął więcej, niż mógł osiągnąć (pycha i słabość zarazem).

Ma poczucie dystansu i to daje mu siłę.

Zmarł 24 maja 2014 roku.

Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa wspomina dra Stanisława Bortnowskiego: (Stasio – pożegnanie dra S. Bortnowskiego

Publikacje

Przewodnik Po Sztuce Uczenia Literatury

Format: B5

liczba stron: 528

ISBN: 83-89315-35-1

Wydawnictwo: STENTOR, Warszawa 2005

Przewodnik po sztuce uczenia literatury to praktyczny poradnik dla nauczycieli oraz studentów polonistyki przygotowujących się do pracy w szkole. Książka ma charakter kompendium współczesnej metodyki nauczania literatury, a wartki styl oraz barwna narracja nadają jej lekkości. Autor odnosi się do podstawowych problemów dyskutowanych w kręgach polonistyki szkolnej po 1989 r. i nurtujących każdego nauczyciela polonistę. Co jest celem nauczania języka polskiego? W jakim stopniu powinniśmy uczyć dla wiedzy, w jakim zaś dopomagać uczniowi w rozwoju intelektualnym i osobowościowym? Czy opowiedzieć się po stronie kanonu lektur, czy też go ograniczyć, a dobór książek uzależnić od bieżących potrzeb i zainteresowań uczniów? W jakim zakresie polonista powinien korzystać ze współczesnych mediów i czy zgoda na inwazję kina, telewizji i internetu jest równoznaczna z zepchnięciem literatury na dalszy plan? Rozważania autor ilustruje przykładami z wieloletniej praktyki szkolnej, wynikami badań oraz wypowiedziami uczniów i nauczycieli. W książce znalazły się konkretne wskazówki metodyczne i pomysły na lekcje. Autor promuje twórczy styl nauczania, samodzielność myślenia i poszanowanie cudzego zdania, dlatego znajdzie zwolenników wśród tych, którzy chcą mądrze i ciekawie uczyć.

Nagroda Krakowska Książka Miesiąca (wrzesień 2005 r.)

Wiecej>>

 

 

 

 

 

 

Więcej>>