mgr Agnieszka Handzel

Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów współczesnej edukacji polonistycznej takich jak: kształtowanie i utrwalanie stereotypów, współpraca z rodzicami ucznia, nierówne szanse edukacyjne dzieci z rożnych środowisk. Brała udział w międzynarodowym projekcie badawczym „Content and Language Integrated Learning" – nauczanie językowo-przedmiotowe oraz zagadnienia interkulturowości w ramach LLP Comenius. Jako autorka narzędzi dydaktycznych bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczym „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej".

Opiekun naukowy: dr hab. Anna Janus-Sitarz

e-mail: agnieszka.konieczna@uj.edu.pl