Dr Elżbieta Piątek

Adiunkt w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Wydziału Polonistyki UJ. Psycholog, literaturoznawca, dydaktyk. Ukończyła z wyróżnieniem studia na kierunku filologia polska (UJ) oraz psychologia stosowana (UJ). W swojej pracy naukowej łączy pasję do obu dziedzin. W trakcie studiów magisterskich i doktoranckich wielokrotna stypendystka. Ukończyła szkolenia z zakresu m.in. psychotraumatologii, Analizy Transakcyjnej, Racjonalnej Terapii Zachowania. Aktualnie w trakcie czteroletniego kursu psychoterapii. Odbyła liczne staże, w tym m.in. na Oddziale Dziennym Leczenia Zaburzeń Emocji i Nastroju Szpitala Uniwersyteckiego (Kraków) oraz Oddziale Chirurgii Naczyń i Angiologii Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego (Kraków). Prowadziła wykłady dla studentów medycyny. W latach 2017-2019 pełniła funkcję wiceprezesa Polskiego Integratywnego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej. W latach 2012 -2015 członkini zespołu badawczego, koordynator  terenowy badań jakościowych, współautorka raportu z badań w ogólnopolskim projekcie badawczym „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej" prowadzonym na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. Obecnie psycholog na Oddziale Psychiatrii Dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.

Główne zainteresowania badawcze: romska zagłada w literaturze, twórczość literacka Romów i o Romach, psychologia społeczna (szczególnie mechanizmy powstawania stereotypów i uprzedzeń), psychologia kliniczna (zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży), edukacja.

 

Publikacje naukowe (wybór):

 

 • E. Piątek, Cierpieli i zginęli tylko dlatego, że byli odmienni. Literatura o zagładzie Romów, w: Przestrzeń i czas w lekturze – lektura przestrzeni i czasu,  red. D. Hejda, A. Jakubowska-Ożóg, Rzeszów 2019.
 • E. Piątek, Indywidualizacja nauczania w opinii polonistów, w: Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2017.
 • E. Piątek, Dziecko wyobcowane. Edukacja polonistyczna wobec Romów, w: Edukacja polonistyczna wobec Innego, red. A. Janus- Sitarz, Kraków 2014.
 • E. Piątek, Dialog z Innym jako wartość i wyzwanie dla edukacji, w: Wartości
  i wartościowanie w edukacji humanistycznej,
  red. M. Marzec-Jóźwicka, Lublin 2013.
 • E. Piątek, Dostrzec nieznany świat, który jest tuż obok – edukacja polonistyczna wobec stereotypu Roma, w: Etykieta czy drogowskaz? Rola stereotypów w przestrzeniach edukacyjnej różnorodności, red. M. Łojko, M. Grochalska, Olsztyn 2013.
 • E. Piątek, Literatura utrwalająca stereotypy – wróg czy sprzymierzeniec w nauce tolerancji, w: Doświadczenie lektury. Między krytyką a dydaktyką literatury, red. K. Biedrzycki, A. Janus-Sitarz, Kraków 2013.
 • E. Piątek, Tabory widziane oczyma wyobraźni-motyw wędrówki w twórczości romskich poetów, w: Wśród czy obok nas? Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich, red. P. Sendek, B. Rusin, Kraków 2012.
 • E. Piątek, Naznaczeni nieprzeciętnością. O twórcach i twórczości w szkole, w: Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2012.

 

Prowadzone zajęcia:

 

psychologia, diagnostyka edukacyjna, kształtowanie kompetencji społecznych nauczyciela, podstawy dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej, pragmatyka zawodu nauczyciela.

 

Konsultacje: piątek, godz. 13:00-14:00, pok.43.

 

Kontakt: e.mariapiatek@gmail.com elzbieta.piatek@uj.edu.pl