Mgr Marzena Dąbrowska

Ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej i psychologii oraz logopedyczne studia podyplomowe.

Interesuje się: językiem dziecka, zaburzeniami komunikacji i autyzmem.

 

 

 

 

 

Publikacje:

 

  • Dysleksja w ujęciu psycholingwistycznym (przegląd badań), „Psychologia Wychowawcza" 1995, nr 4.
  • Próby terapii nieprawidłowego rozwoju komunikowania się dzieci autystycznych, w: Stan badań nad kształceniem specjalnym – teraźniejszość i perspektywy, pod red. A. Rakowskiej i J. Pileckiego, Prace Pedagogiczne XX, Wyd. Nauk. WSP, Kraków 1997 (współautorka).
  • Rozwój umiejętności komunikowania się jako czynnik wpływający na przystosowanie społeczne dzieci i młodzieży z autyzmem, „Dziecko Autystyczne" 1999, t. VII, nr 2, (współautorka).
  • Wyrażanie i odczytywanie emocji przez osoby z cechami autyzmu, w: Dziecko z Autyzmem, pod red. D. Marzec i A. Banasiak, Częstochowa 2005 (współautorka).
  • Rozwój psychospołeczny ucznia w klasie integracyjnej, w: Doskonalenie warsztatu nauczyciela – polonisty, red. Anna Janus-Sitarz, Universitas 2005.