mgr Monika Pitek

  Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012) oraz Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zakopanem na kierunku język angielski (2014). Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską poświęconą tekstom kultury jako formom budowania integracji w nowoczesnej dydaktyce szkolnej. Doświadczenie zawodowe zdobywa jako nauczyciel języka angielskiego oraz prowadząc zajęcia z przedmiotu Pragmatyka zawodu nauczyciela. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się nie tylko na zagadnieniach dotyczących edukacji polonistycznej, ale także wokół problematyki związanej z tłumaczeniami. Jest studentką filologii angielskiej na specjalności przekładoznawczej.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Pilch

e-mail: monika.pitek@doctoral.uj.edu.pl

 

Prowadzone zajęcia: Pragmatyka zawodu nauczyciela

Publikacje:

M. Pitek, Korespondencja sztuk w nowoczesnej dydaktyce języka polskiego – nowe perspektywy, nowe zadania [w:] Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. W. Welskop, Łódź 2014.

M. Pitek, Metoda intertekstualnej edukacji. Dziewczyna z perłą Jana Vermeera van Delft i Adama Zagajewskiego [w:] „Konteksty Kultury”, 2015/12, z. 2, s. 291-302.

M.Pitek, „Dziewczyna czytająca list przy otwartym oknie” Jana Vermeera van Delft jako inspiracja dla współczesnej poezji i fotografii. Modele czytania tekstów ikonicznych w szkole [w:] Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki, pod red. A. Pilch, M. Rusek, Kraków 2015.

Hermans T., Narada języków, przekł. A. Dauksza, M. Heydel, K. Michalik, M. Pitek, K. Rozwadowska, K. Szymańska, K, Wasilewska, K. Wojda, Kraków 2015