Osoby współpracujące z Katedrą Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej:

Dr Bożena Czerska

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności resocjalizacja w IP UJ. Absolwentka Studium Edukacji Psychologicznej w ITG-PSPP* w Krakowie oraz Małej Akademii Umiejętności Pedagogicznych przy IBE. Praca naukowa i zainteresowania koncentrują się wokół dwóch obszarów: pedeutologii oraz działań profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Autorka programu w zakresie rozwijania umiejętności interpersonalnych. Współautorka projektu i działań w zakresie Doradztwa Pedagogicznego w uczelni wyższej. Pełni funkcję vice dyrektora ds. studiów stacjonarnych w Instytucie Pedagogiki UJ.

*ITG-PSPP — Instytut Terapii Gestalt — krakowski oddział Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków