prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz

 

Literaturoznawca i dydaktyk literatury; profesor nadzwyczajny w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej.

   Kieruje Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego na Wydziale Polonistyki UJ. Prowadzi zajęcia i seminaria z zakresu dydaktyki literatury, edukacji teatralnej i Content and Language Integrated Learning. Pracowała jako polonistka w szkole podstawowej i w liceum. Uczyła języka polskiego cudzoziemców w Polsce i na Węgrzech. Wykładała literaturę polską na Uniwersytecie im. Loranda  Eötvösa w Budapeszcie (1997-2000).

        Przewodnicząca Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej KNoL PAN (2012-2015; 2016-2019). Członek Rady Konsultacyjnej Ośrodka Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Członek Rady na rzecz Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej „Ars Docendi” (od 2014). Członek redakcji czasopisma „Polonistyka. Innowacje" (Poznań – Kraków) oraz „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty” (UJ).

    Inicjatorka i organizatorka konferencji dydaktycznych, w tym: I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie w 2013.

          

Kierownik projektów badawczych:

 

międzynarodowego edukacyjnego programu badawczego Comenius+ „European CLIL In Development A Primary Phase Consortium" (2008-2010);

projektu Katedry Polonistycznej Edukacji Polonistycznej WP UJ  „Polonista w szkole. Edukacja polonistyczna w dobie reform" (2004-2010; 2010-2015; 2016-);

ogólnopolskiego projektu badawczego „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej. Część III obejmująca region III - województwa: mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie" na zlecenie IBE (2012-2014);

programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Akademickie Centrum Kreatywności" (2014-2015)

       

 Autorka ponad 100 artykułów naukowych poświęconych dydaktyce literatury oraz książek:

1. Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka, wyd. Universitas, Kraków 1997.

2. Lekcje teatru. Książka dla nauczyciela i ucznia, wyd. Znak, Kraków 1999.

3. Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole, wyd. Universitas, Kraków 2009.

4. W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje,  wyd. Universitas, Kraków 2016.

Współautorka cyklu podręczników do szkoły ponadgimnazjalnej: Barwy epok i Lustra świata.

        

Redaktor naukowy serii wydawniczej „Edukacja Nauczycielska Polonisty".

 

Redaktor naukowy tomów:  

 

Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty; 2004

Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury; 2004

Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty, 2005

Szkolne spotkania z literaturą; 2007

Wartościowanie w edukacji polonistycznej; 2008

W trosce o dobrą edukację; 2009

Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności; 2010

Szkolna lektura bliżej teraźniejszości; 2011

Doświadczenie lektury. Między krytyką literacką a dydaktyką literatury; 2012

Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej; 2012

Edukacja polonistyczna wobec Innego; 2014

Szkolna polonistyka zanurzona w języku; 2014

Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T1-3; 2014

Trudne lekcje języka polskiego. Ku rozwiązaniom praktycznym 2015

Twórcze praktyki polonistyczne 2015

Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego 2017

 

Wypromowane doktorantki:

 

dr Ewelina Strawa

dr Agnieszka Kania

dr Agnieszka Kulig

 

Opieka promotorska nad doktorantkami:

 

mgr Elżbieta Piątek

mgr Karolina Kwak

mgr Iwona Kołodziejek

mgr Agnieszka Handzel

mgr Martyna Jelonek

 

 

Publikacje;  Projekty

Publikacje

W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje

Autor: Anna Janus-Sitarz

ISBN: 97883-242-2794-5

ISBN e-book: 97883-242-2816-4

Kategorie: TEORIA LITERATURY, HISTORIA LITERATURYEDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 288

Format: A5 (135x205)

Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Wersje: EBOOK (PDF)

 

 

Jak rozpoznać potrzeby i bariery czytelnicze młodych ludzi? W jaki sposób pobudzić ich apetyt na czytanie? Gdzie szukać inspiracji, by pokolenie sieci poczuło radość lektury? Czy konieczna jest radykalna zmiana metod nauczania? Jak kształcić nauczycieli literatury, aby umieli skutecznie zachęcać młodych ludzi do autentycznych spotkań z książką? Publikacja porządkuje rozważania dotyczące czytelnika, szczególnie młodego, według wielu sceptyków bezpowrotnie straconego dla literatury pięknej. Przedstawia zarówno głosy humanistów o roli czytania w kształceniu wrażliwego człowieka, któremu lektura pozwala określić sens egzystencji, jak i wyniki badań empirycznych, wskazujących wyraźnie na wpływ czytelnictwa na osiągnięcia uczniów. Zestawiając diagnozy związane z ich postawami wobec lektury, przypomina, że to do nauczycieli szkolnych i akademickich należy zadanie pozyskania dla niej czytelników. Po skuteczne praktyki w wychowaniu żarliwego czytelnika odsyła do dobrych pomysłów sprawdzonych w edukacji literackiej oraz do doświadczeń dydaktyk zagranicznych, mających podobne problemy z czytelnictwem, lecz osiągających zachęcające wyniki w ich rozwiązywaniu.

 

Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole

Autor: Anna Janus-Sitarz
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2009
ISBN: 97883-242-0996-5; wyd. elektron.: 97883-242-1013-8
Liczba stron: 420
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom IX
Jak - w stanie kryzysu czytelnictwa, atrofii wartości, upadku autorytetu intelektualisty i wielu przeobrażeń społeczno-kulturowych obniżających rangę lektury- -uczyć czytania? Jak temu czytaniu przywrócić dwa zanikające, a niezbędne elementy: przyjemność i odpowiedzialność Książka, przeplatając dyskurs naukowy i dydaktyczny, stara się zarówno poszerzyć kompetencje nauczyciela o przemyślenia przydatne w nauczaniu literatury, wzbogacić jego "warsztat badacza", przybliżyć refleksje teoretycznoliterackie możliwe do aplikacji w szkolnych spotkaniach z lekturą, jak i zwrócić uwagę a te aspekty filozofii edukacji, które dopominają się zmian w podejściu tak do ucznia, jak i do dzieła literackiego. wiecej >>

Lekcje teatru


Autor: Anna Janus-Sitarz

Wydawca:  Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
Rok wydania: 1999
ISBN: 9788370069537
Liczba stron: 

 

Lekcje teatru są przeznaczone zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Książka zawiera ciekawe , bogato ilustrowane materiały, dotyczące dziejów sceny, od starożytności po czasy najnowsze, przeobrażeń zawodu aktora i roli widza w kreowaniu spektaklu.
Propozycje oryginalnych zajęć pozwalają przybliżyć młodzieży zagadnienia tworzenia i recepcji przedstawień, uczą krytycyzmu, umiejętności rozpoznania konwencji, interpretowania teatralnych znaków.
Pomysły na twórcze, dynamiczne lekcje zapewniają nie tylko poszerzanie wiedzy uczniów, ale i kształtowanie ich możliwości kreacyjnych.

Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka

Autor: Anna Janus-Sitarz

Wydawca: Universitas
Rok wydania: 1997
ISBN: 9788370529451
Liczba stron: 175
 

W książce omówiono zasadnicze kierunki myślenia o grotesce jako zjawisku estetycznym i psychologicznym. Autorka przedstawia główne kręgi tematyczne tego zjawiska, jego bohaterów, język oraz badania porównawcze groteski w jej relacjach lub opozycjach do komizmu, fantastyki, karykatury, parodii, satyry, ironii, absurdu. Analizuje różnorodne możliwości odbioru groteski jako literackiego wyrazu określonej filozoficznej postawy wobec życia.