Jadwiga Kowalikowa, prof. zw. dr hab.

wieloletni kierownik Katedry Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Polonistyki UJ; autorka rozpraw, artykułów, podręczników i poradników, członek komisji PAN, PAU, Rady Języka Polskiego, Komitetu Olimpiady Polonistycznej.

Główne dziedziny zainteresowań: dydaktyka języka polskiego jako ojczystego i obcego, współczesna polszczyzna (słownictwo, semantyka), kształcenie nauczycieli polonistów, sztuka pisania, retoryka.

Ważniejsze publikacje: Słownictwo młodych mieszkańców Krakowa (1991), Każdy może dobrze pisać wypracowania (1995), Pomyślane – napisane (1999), Nic bez języka (2001), Narodziny nauczyciela polonisty (2006), monotematyczne cykle artykułów z zakresu dydaktyki językowej zamieszczanych w kolejnych tomach serii  pt. Edukacja Nauczycielska Polonisty (red. A. Janus-Sitarz, Universitas, Kraków), w ,,Poradniku Językowym" oraz          w czasopiśmie" LingVaria" i in.

Podręczniki szkolne: Nasza Polszczyzna (1995), Współczesna Polszczyzna (1996),           Mów i pisz po polsku (2001), Barwy Epok I-III (2002-2004).

Publikacje

Narodziny nauczyciela polonisty. Szkice edukacyjne

Autor: Jadwiga Kowalikowa
Wydawca: TAiWPN Universitas 
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-242-0439-3
Liczba stron: 348
 
Seria EDUKACJA NAUCZYCIELSKA POLONISTY, Tom IV
Jadwiga Kowalikowa, profesor polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z długim stażem nauczyciela-praktyka i metodyka, pisze o nauczycielu, o jego przygotowaniu do zawodu oraz o ustawicznej, niekończącej się potrzebie doskonalenia się w wybranej profesji. Motywem przewodnim książki, pojawiającym się niemal w każdym szkicu, jest dyskretne przypominanie, że polonista, który decyduje się na pracę pedagogiczną, jednocześnie godzi się na konieczność nie tylko stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, ale i własnego rozwoju intelektualnego. Książka jest przeznaczona zarówno dla nauczycieli akademickich, jak i przyszłych i obecnych nauczycieli polonistów. wiecej >>